Desi Haraket Dedektörü

pır dedektör  diye tabir edilebilir  Bir hareket sensörü (veya hareket dedektörü), güvenlik sisteminizin başlangıcını oluşturur, çünkü birisi evinizde bulunmamaları gerektiğini algılayan ana cihazdır. Hareket sensörü, bir alandaki hareketi algılamak için bir veya birden fazla teknolojiyi kullanır. Bir sensör tetiklenirse güvenlik sisteminizin kontrol paneline bir sinyal gönderilir ve bu kontrol merkezi ile sizi ve izleme merkezini…